All Products >> Leidingen >>Lokalisatie van leidingen met infrarode camera’s en tracking systeem

Product Details

Water dat door een leiding stroomt, maakt lawaai dat voor het menselijk oor niet altijd hoorbaar is. De temperatuur van water is verschillend van de temperatuur van de omgeving. Op deze twee wetenswaardigheden stoelen de technieken voor het lokaliseren van leidingen. Infrasonor beschikt over een kwalitatief hoogstaande infraroodcamera die met een nauwkeurigheid tot op 1/10 °C temperatuurverschillen in beeld kan brengen.

Lokalisatie van metalen leidingen met metaaldetectoren en magnetisme

Ook kan een metaaldetector worden gebruikt om metalen leidingen te lokaliseren. Een magnetische veld kan gecreëerd worden op de metalen leidingen: dit veld kan geregistreerd worden door een meetapparatuur die hiervoor speciaal ontwikkeld werd. Op die manier kan de ligging van de leidingen bepaald worden.

Na lokalisering van de buizen wordt er een professioneel rapport opgemaakt met aanduiding van de ligging van de leidingen.

Lokalisatie van leidingen zonder druk met endoscopie en tracking

Infrasonor® beschikt over endoscopische camera’s die zonder breekwerken in de leidingen of rioleringen worden binnengebracht. Een zender-ontvangersysteem zorgt ervoor dat we ook weten waar de camera zich bevindt, zodat de plaatsen van de leidingen aangeduid kunnen worden.

Wenst u een leiding te laten lokaliseren?

Bel ons vandaag nog op 015 52 52 52!