All Products >> Water >>Lekken in waterleidingen, leidingen cv, zwembaden, platte daken, afvoerbuizen

Product Details

Vermijd kosten en breekwerken

Een efficiënt herstel van een waterlek start bij de precieze aanduiding van de plaats waar het lek zich bevindt. Het aanduiden van de plaats en de oorzaak van het waterlek kan aanzienlijke kosten en breekwerken vermijden.

Bel ons vandaag nog op 015 52 52 52!

Opsporen van waterlekken in leidingen onder druk

Waterlekken in leidingen onder druk maken lawaai dat voor het menselijk oor niet altijd hoorbaar is. De temperatuur van water is verschillend van de temperatuur van de omgeving. Op deze twee wetenswaardigheden stoelen de technieken voor het opsporen van een waterlek. Met behulp van een aquafoon wordt een akoestische detectie uitgevoerd. Eens de plaats van het lek ongeveer bepaald is, zullen meer verfijnde technieken worden ingeschakeld zoals een infrarood camera. Die maakt op basis van temperatuurverschil het lek zichtbaar door middel van thermografische scanning.

Infrasonor® beschikt over een kwalitatief hoogstaande infrarode camera, die tot op 1/10 °C nauwkeurigheid temperatuurverschillen in beeld kan brengen. Ook worden contact vochtmetingen uitgevoerd om de plaats van het lek te bepalen. Deze vochtmetingen gebeuren op basis van contacten op vloeren en muren met een performante hygrometer. Er worden hierbij geen gaten in de wanden of vloeren aangebracht.

Is het waterlek zeer klein, kunnen nog andere technieken gebruikt worden. Na het leegmaken van de leidingen, zodat ze niet meer onder druk staan, wordt er traceergas ingebracht. Dit is een inert gas, dat als eigenschap heeft dat de molecule zeer klein is. Ook is het volledig onschadelijk voor mens of natuur. De kleine molecules dringen door het lek naar buiten en een gasdetector zal het gas opsnuiven. Op die manier kan de plaats van het lek worden aangeduid.

In plaats van het inert gas wordt er soms ook “rook” (vernevelingstest) in de drukloze leidingen ingebracht. De “rook” verlaat de leiding op de plaats waar het lek zich bevindt. Op die manier kan dan weer de precieze plaats van het lek bepaald worden.

Opsporen van lekken in leidingen zonder druk

Hier kunnen we andere technieken hanteren. Deze technieken zijn voornamelijk bedoeld voor het inspecteren van afwateringsleidingen binnenshuis en rioleringsbuizen buitenshuis. Typisch probleem voor rioleringen zijn verzakkingen, breuken en wortelgroei van planten.

Infrasonor® beschikt over endoscopische camera’s die zonder breekwerken in de leidingen of rioleringen ingebracht worden. Infrasonor kan hierbij in zeer kleine leidingen kijken. Diameters van 32 mm tot 250 mm zijn mogelijk. Op een scherm kunnen we precies bekijken wat er zich in de leidingen afspeelt. Een zender-ontvangersysteem zorgt ervoor dat we ook weten waar de camera zich bevindt, zodat de plaatsen van lekken, breuken of andere problemen kunnen aangeduid worden. Er kan een videoweergave geregistreerd worden, die aan het rapport kan toegevoegd worden.

Het inbrengen van traceergas is een bijkomende techniek die in drukloze leidingen kan toegepast worden. Dit traceergas is een inert gas, dat volledig onschadelijk is voor mens of natuur. De kleine molecules dringen door het lek naar buiten en een gasdetector zal het gas opsnuiven. Op die manier kan de plaats van het lek worden aangeduid. In plaats van het inert gas wordt er soms ook rook of onschadelijke kleurstof in de drukloze leidingen aangewend. De rook of de kleurstof verlaat de leiding op de plaats waar het lek zich bevindt. Op die manier kan dan weer de preciese plaats van het lek bepaald worden.

Uniek in België: Infrasonor® beschikt over een correlator. Dit toestel zal op basis van geluid in ondergrondse leidingen, over grotere afstanden, buitenleidingen kunnen controleren op lekken. Wat ook de diameter, de afstand tussen de waterteller en het lek, het materiaal van leidingen en de ligging en diepte mogen zijn, de correlator vindt het lek. Typische toepassingsgebieden zijn brandleidingen en waterleidingen op industriële sites.

Opsporen van waterlekken in zwembaden

Infrasonor® beschikt over alle technieken om te testen of uw zwembad lekt.

Meestal is een abnormaal dalen van het waterniveau in uw zwembad te wijten aan problemen met de leidingen die het zwembad verbinden met het pomphuis, de filterinstallatie of de koppelingen van deze leidingen.

Een endoscopie van deze leidingen kan het probleem vaststellen. Infrasonor® beschikt over endoscopische camera’s die zonder breekwerken in de leidingen ingebracht worden. Infrasonor® kan hierbij in zeer kleine leidingen kijken waarbij diameters van 32 mm tot 250 mm mogelijk zijn. Op een scherm kunnen we precies bekijken wat er zich in de leidingen afspeelt. Een zender-ontvangersysteem zorgt ervoor dat we ook weten waar de camera zich bevindt, zodat de plaatsen van lekken, breuken of andere problemen kunnen aangeduid worden. Er kan een videoweergave geregistreerd worden, die aan het rapport kan toegevoegd worden.

Heeft u een vermoeden dat er een lek is in uw zwembad? Dan raden we u aan om eerst de 5-stappentest uit te voeren.

  1. Breng het waterniveau van uw zwembad op een normaal niveau.
  2. Vul een emmer met water tot ongeveer 5 cm onder de rand en plaats de emmer op de eerste of tweede trap van uw zwembadladder.
  3. Breng een markering aan van het waterniveau in de emmer aan de binnenzijde van de emmer.
  4. Schakel de pomp uit en breng een markering van het waterniveau van het zwembad aan de buitenzijde van de emmer aan. Herstart de pomp hierna. Zorg ervoor dat automatische vulling van uw zwembad tijdens de test niet kan gebeuren.
  5. Vergelijk de 2 waterniveaus na 24 uur. Indien het waterniveau van het zwembad sneller daalt dan het waterniveau in de emmer, dan is er waarschijnlijk een lek in uw zwembad.

Deze test kan u niet uitvoeren bij regenweer. De waterniveaus moeten vergeleken worden na 24 uur, langere testperiodes zijn minder betrouwbaar.

Opsporen van lekken op platte daken

Infrasonor® beschikt over alle technieken om te testen of uw plat dak lekt. Tussen de dakbedekking en beton wordt traceergas ingebracht. Dit is een volledig schadeloos, inert gas met een kleine molecule. Het gas kan ontsnappen via lekken in de dakbedekking, met een supergevoelige gastracer wordt het ontsnapte gas opgevangen en kunnen de lekken gelokaliseerd worden.

Een waterlek in een leiding, zwembad of op uw plat dak?

Bel ons vandaag nog op 015 52 52 52!